AZ   EN   RU  
Oral diaqnoz, ağız boşluğunun və sistemli xəstəliklərin diaqnostikasını, ağız boşluğunda əlamətlərin özünü büruzə verməsini, eləcə də onların müalicəsinin planlaşdırılmasını tədqiq edən stomatologiya bölməsidir.
 
Ağız boşluğunun və damağın infeksiyası yalnız oral xəstəlik deyil. Tüpürcək vəziləri, çənələri və qovşaqların və dil, ağız boşluğunun, yumşaq toxumaların xəstəlikləri stomatologiya tədqiqinə daxildir. Bu parça və quruluşlar, kiçik həcmdə məkanı əhatə etməsinə baxmayaraq , mürəkkəb anatomik struktura malikdir. 
Bir çox sistem xəstəlikləri də ağız boşluğunda xeyli simptomlar göstərir. Məsələn, şəkər xəstəliyində damaq xəstəliyi sürətlə inkişaf edir. Bu səbəblərə görə, ağız boşluğu xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsinin planlaşdırılması ilə məşğul olan stomatologiya bölməsi tapmaq lazımdır. Beləliklə, oral diaqnostika və radiologiya bu vacib vəzifəni öz üzərinə götürür.
 
 
Biz bu radioloji metodlar vasitəsilə, çənə daxilində mövcud olan 1/3-dən kənarda qalan, sümüyünün daxilində yerləşən 2/3 hissəni müəyyənləşdirə bilərik. Düzgün diaqnoz müalicənin düzgün planlaşdırılması imkanını verir. Beləliklə, bütün zəruri prosedurlar əvvəlcədən müəyyən edilir və gələcəkdə baş verə biləcək daha böyük potensial problemlərin qarşısını almağa imkan verir. 
 
Klinikamızın gizlilik siyasətinə uyğun olaraq, üçüncü şəxslə paylaşılmayan müştəri haqqında ilkin məlumatlar qeydə alındıqdan sonra, kliniki araşdırmalar detallar üzrə aparılır. Lazımi müalicədən asılı olaraq, müvafiq stomatoloji rentgenoqramı tətbiq edilir, xəstənin müalicəsi planlanır. 
 
Müalicə planına uyğun olaraq, xəstələr müalicənin başlanması üçün klinikamızdakı mütəxəssislərə yönləndirilir. Planlaşdırma haqqında hər hansı bir məlumat və ya davamlılıq haqqında suallara cavab vermək öhdəliyi bu şöbənin üzərinə düşür.